Siste nytt

21.07.2024 - gravlagte

(Oslo)

(2591 steiner m/foto + 998 publiserte DA)

-----

09.06.2024 - kultur
(Døves Kulturdager)

-----

23.04.2024 - lesestoff

(Budstikken + Døves Tidsskrift + SeHer  + SynHør-bladet)

(6046)

-----


Kurs og seminar
Legg merke til at det er ny hjemmeside-adresse.

Vi gjør dette også...

Arkiv for døve og hørselshemmede (AFDH) digitaliserer alt arkiv som er relatert til døves og hørselshemmedes historie o.l.


Arkivmaterialet som digitaliseres er bilder, dokumenter, gamle filmer og andre relevante medier. Materialet blir ikke publisert og gjort offentlig tilgjengelig.

Det er allerede innlevert fra foreninger, idrettsklubb, forbund o.l, som

AFDH har digitalisert så langt.


Mer info, se på denne linken.